foto1
Ludzie pracujący dla Ciebie
foto1
Zapraszamy do odwiedzenia naszej firmy
foto1
Naprawa i modernizacja wagonów towarowych
foto1
Naprawa i modernizacja pojazdów pasażerskich
foto1
Naprawy bieżące składów całopociągowych
tel. +48 77 453 82 71
sekretariat@wagonopole.pl

Tradycja od 1907 r.

 

Dnia 24.03.2015 r. na podstawie umowy dzierżawy WAGON OPOLE Sp. z o. o. przejęła cały dotychczasowy potencjał osobowy oraz majątkowy Spółki „Tabor Szynowy” Opole.

Została zawarta umowa dzierżawy przedsiębiorstwa Tabor Szynowy Opole SA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Opolu, ul. Rejtana 7, KRS 0000006835, NIP: 7541008666, REGON: 530973880, w skład którego wchodzą między innymi:

   - nieruchomości oznaczone 17 księgami wieczystymi prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Opolu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, wraz z budynkami i budowlami położonymi w Opolu przy ul. Rejtana 7 zaliczane do grupy od 0 do 2 Kategorii Środków Trwałych,

   - ruchomości obejmujące maszyny, urządzenia, wyposażenie, materiały w magazynach, środki transportu, przyrządy, wartości materialne i prawne, zaliczane do grupy od 3 do 9 Kategorii Środków Trwałych, w tym prawo do korzystania z:

      - dokumentacji technicznej, technologicznej, konstrukcyjnej,

      - znaków towarowych,

      - certyfikatów, zezwoleń, licencji.

Wszyscy pracownicy Wydzierżawiającego zostali przejęci przez Dzierżawcę na podstawie art. 231 Kodeksu Pracy.

Umowa weszła w życie z dniem wyrażenia zgody przez Sędziego Komisarza w tym postępowaniu o sygn. akt V GUp 4/14, co nastąpiło 24.03.2015 r.

Umowa została zawarta na okres dwóch lat z możliwością jej przedłużenia.

 

Na mocy postanowień umowy Spółka korzysta w pełni z wiedzy i doświadczenia zdobytego podczas ponad stuletniej działalności firmy „Tabor Szynowy” Opole.